QUI SOM?

Grup motor del projecte:

Des de l’octubre de 2015, un grup de persones estem treballant en la definició d’aquest projecte. Una part de nosaltres som veïnes de Sants i majoritàriament estem vinculades i tenim experiència en la formació permanent de persones joves i adultes, en la formació de persones immigrades i en la pedagogia participativa i alliberadora.

 • Adriana Sabaté Muriel, veïna de Sants i activista feminista. Educadora social amb experiència en formació bàsica de persones adultes immigrades.
 •  Alfons Formariz Poza, mestre de persones adultes de la Generalitat, secretari del Consell Assessor de Formació d’Adults de la Generalitat de Catalunya, professor d’Educació d’Adults a la Diplomatura d’Educació Social (URLl) i d’Educació d’Adults i Formació Permanent a Pedagogia (UB), col·laborador d’EICA i de 9Barris Acull.
 • Antonio Córcoles Gallo, Llicenciat en Filologia Hispànica, Màster d’Educació Persones Adultes i Màster Emprenedoria Social. La meva activitat professional ha estat vinculada a l’impuls i gestió de programes de formació per l’ocupació adreçats a persones i empreses.
 • Elena Zamora Adrian, veïna de Sants i vinculada al teixit social del barri. Educadora Social amb experiència en orientació acadèmica i laboral de joves i adults, i formació en competències transversals i habilitats socials.
 • Elisabet Moreras Costa, pedagoga amb experiència en formació bàsica de persones adultes i joves migrants; passió per l’educació treballant en processos d’innovació en xarxes d’escoles i treball en xarxa per a construir coneixement compartit.
 • Elisabet Garcia: Llicenciada en Psicopedagogia i Educadora Social amb experiència en creació de materials pedagògics i ensenyament de llengua anglesa. Actualment coordinadora de projectes pedagògics d’educació no formal.
 • Ester Rams de Pablo, veïna de sants i implicada en el seu teixit social. Educadora social amb experiència en la formació de persones adultes i en l’àmbit de les migracions. I amb formació en gestalt i antropologia.
 • Isis Sainz Planas, educadora social amb experiència en formació bàsica de persones adultes, treball comunitari, gènere i interculturalitat.
 • Laura Martín Torrente, llicenciada en Història i activista feminista. Especialitzada en Estudis de Gènere i en intervenció psicosocial. Amb experiència en l’àmbit de les migracions, el gènere i l’acció comunitària.
 • Marta Vilar Doz, traductora i educadora social. Formada també en ELE i amb experiència en la formació de persones adultes,  la coordinació de cursos d’acollida sociolingüística (Eicascantic); i la creació de materials didàctics dirigits a persones adultes migrades (“Hablamos?”) . Ha treballat també en la recerca en projectes europeus relacionats amb la formació d’adults a l’UB. Actualment, coordinadora dels cursos de la Comissió de Formació de la Coordinadora de la Llengua de Barcelona.
 • Mercè Compte Martínez: Llicenciada en Pedagogia. Mestra d’Adults de la Generalitat. Jubilada i activista social al barri. Vaig treballar durant tres cursos a l’Escola d’Adults de Sants fins que va desaparèixer després de diverses lluites pel seu manteniment.
 • Mercè Esteban Comas, implicada en el teixit social de Sants i amb experiència en projectes d’abast comunitari, vinculats a l’aprenentatge no formal de persones adultes. Amb formació en psicologia i acció comunitària.
 • Neus Camacho Garcia, Llicenciada en Geografia i Història, mediadora comunitària i responsable del Servei de Mediació de l’Ajuntament de Sabadell; formadora en resolució pacífica de conflictes d’equips docents d’ensenyament de primària i secundària, membre de la Xarxa per la Mediació i veïna de Sants.
 • Olga Aguirre Giménez,  jubilada, he treballat com a coordinadora de la Mitjà Pensió de l’Escola Barrufet de Sants.
 • Sergio Sanz Ruiz, llicenciat en Geografia i Història i actualment cursant el màster de psicopedagogia amb experiència en la formació de joves i adolescents des de l’educació comunitària i intercultural.

Grup assessor del projecte:

Comptem amb l’assessorament de professorat actiu i jubilat de les principals universitats públiques catalanes, la UB i la UAB, amb llarga trajectòria en la investigació, la pràxis i la teoria de la formació al llarg de la vida.

 • Ana Ayuste, professora de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Coordina la línia de recerca d’Educació de Persones Adultes i imparteix docència en diferents ensenyaments -Mestres, Pedagogia i Educació Social- sobre Teoria de l’Educació, Economia de l’Educació i Educació de Persones Adultes.
 • Fernando López, professor jubilat de Sociologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Ha treballat i realitzat recerca en temes referents a I’educació de persones
  adultes i a la formació ocupacional.
 • Jaume Botey, professor jubilat d’Història de la Cultura i de Moviments Socials a la Universitat Autònoma de Barcelona. Vinculat al moviment sociopolític d’Hospitalet, va ser promotor de les escoles de persones adultes de la ciutat.
 • Margarida Massot, professora del departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Especialitzada en formació de persones adultes tant des de l’àmbit teòric com des de la col·laboració continuada i activa en centres de formació de persones adultes. També va ser mestra de l’Escola d’Adults de la Concòrdia de Sabadell.
Anuncis