Gràcies a totes les persones que ens heu votat! Estem molt contentes de ser un dels projecte que finançarà la Filadora

El nostre projecte ha estat un dels guanyadors de la Filadora, en la modalitat Accions als barris.

Apostem pel dret a l’educació al llarg de la vida, entenent que, amb aquesta formació, les persones adultes podem adquirir, actualitzar i ampliar coneixements i aptituds, per millorar el nostre desenvolupament personal, social, professional i de ciutadania activa.

Volem crear un espai comunitari de formació permanent, que beu del moviment ateneístic i les universitats populars. Un espai obert, accessible a tothom i flexible, adaptat a les necessitats i les circumstàncies de la vida adulta, amb especial atenció a les persones i col·lectius que, per no haver assolit cert nivell acadèmic, es troben en situació de desigualtat a l’hora d’interactuar a la societat. Volem engegar un model participatiu, col·laboratiu, de gestió comunitària amb les entitats del territori i les persones que participin en el projecte, i amb conveni amb l’Ajuntament. Aquest treball en xarxa, juntament amb un model pedagògic transformador que fomenti l’aprenentatge col·lectiu, ha de possibilitar l’impuls d’una ciutadania més sobirana i crítica.

Gràcies a totes per fer possible que aquest somni sigui més prop de ser una realitat!

Anuncis