Presentació del projecte al barri

Proposem model participatiu, col·laboratiu, cogestionat per l’Administració, les entitats del territori i les persones que hi participin.

Ara mateix ens trobem en tres fases:

 • Apropament amb noves converses que afegeixen interlocutors de les diferents àrees implicades.
 • Disseny de la diagnosi de les necessitats formatives de les persones del barri.
 • Concreció del procés participatiu: Definir, conjuntament amb la ciutadania, les entitats, els agents socials del barri i l’Administració, els eixos bàsics que hauran de configurar el model del projecte i que són:
  • Quines competències són claus per a la vida com a individus i com a persones socials i crítiques?
  • Quines són les necessitats formatives que es detecten en relació a aquestes competències? Quins recursos / institucions / entitats o col·lectius hi ha al barri que ofereixen formació per assolir aquestes competències? Amb quins altres espais, serveis o entitats podem treballar conjuntament?
  • Sobre quin model pedagògic es sustentaran les accions formatives que desenvoluparem?
  • Quin ha de ser el model de gestió, organització i funcionament?

El passat novembre vam presentar la iniciàtiva al barri, en 2 actes que van tenir una molt bona acollida, tant pel que fa a persones a títol individual, entitats i associacions i personal de diferents serveis municipals. A partir dels actes de presentació, nova gent s’ha incorporat al projecte i ja som més de 15 persones en el grup motor. Us mostrem el cartell:

cartell_presentacio_ok

Anuncis